Inschrijfformulier

Gegevens leerling:

Gegevens ouder/verzorger

Algemeen

Ik geef hierbij mijn toestemming aan Milli Görüş om gebruik te maken van het Materiaal gemaakt [door mij OF waarin mijn foto is inbegrepen], en in het bijzonder om dit beschikbaar te maken op social mediakanalen, in bewerkte of niet-bewerkte vorm, ten behoeve van promotie en reclame van de activiteiten van Milli Görüş.

* Ondergetekende verleent hierbij toestemming met behoud van het recht tot wederopzegging tot het verwerken van mijn persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Hierbij geef ik ook toestemming om mijn gegevens te gebruiken voor alle doeleinden binnen de onderdelen van / aan IGMG e.V. (Milli Görüs) gerelateerde organisaties. Privacy verklaring kunt u vinden in de hier naast aangegeven link: www.mgutrecht.nl/privacyverklaring.

Inschrijfformulier

Gegevens leerling:

Gegevens ouder/verzorger

Algemeen

Ik geef hierbij mijn toestemming aan Milli Görüş om gebruik te maken van het Materiaal gemaakt [door mij OF waarin mijn foto is inbegrepen], en in het bijzonder om dit beschikbaar te maken op social mediakanalen, in bewerkte of niet-bewerkte vorm, ten behoeve van promotie en reclame van de activiteiten van Milli Görüş.

* Ondergetekende verleent hierbij toestemming met behoud van het recht tot wederopzegging tot het verwerken van mijn persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Hierbij geef ik ook toestemming om mijn gegevens te gebruiken voor alle doeleinden binnen de onderdelen van / aan IGMG e.V. (Milli Görüs) gerelateerde organisaties. Privacy verklaring kunt u vinden in de hier naast aangegeven link: www.mgutrecht.nl/privacyverklaring.